การควบคุมที่ซับซ้อนของโครงสร้างผนังพลศาสตร์

สารประกอบเหล่านี้มีอยู่ในพืชบกเท่านั้นสารฟลาโวนอยด์เท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสำหรับการสังเคราะห์ทางชีวภาพด้วยยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมและการส่งสัญญาณฮอร์โมนที่เคยพบในพืชบกเท่านั้นรวมถึงกลไกที่ทำให้พืชไม่ให้แห้งรวมถึงการผลิตเมือกยีนจำนวนมากที่นำไปสู่การสังเคราะห์และการปรับโครงสร้างผนังเซลล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนโครงสร้าง

อีกครั้งมันเป็นเซลล์เดียว แต่มันมีครอบครัวจำนวนมหาศาลของผนังเซลล์ที่ดัดแปลงโปรตีน สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการควบคุมที่ซับซ้อนอย่างมากของโครงสร้างผนังพลศาสตร์และคุณสมบัติทางกลศาสตร์ชีวภาพที่อาจจะซับซ้อนเหมือนอยู่ในดินแดนหลายเซลล์ จีโนมของ Penium จะเปิดการตรวจสอบในหลายพื้นที่ของชีววิทยาพืชรวมถึงการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับพืชที่ทันสมัย ทีมวางแผนที่จะตรวจสอบจีโนมของสปีชีส์อื่น